Velkommen til "Opplæring for ansatte i Lørenskog kommune"!

Her finner du en oversikt over de fleste opplæringstilbudene i regi av Lørenskog kommune. I tillegg finner du en oversikt over noen eksterne opplæringstilbud.

"Opplæring for ansatte i Lørenskog kommune" er elektronisk og blir fortløpende oppdatert. Det er opp til den enkelte leder å videreformidle informasjon om opplæringstilbud til ansatte som ikke har tilgang til pc.

Påmelding til opplæringstilbudene skjer på to ulike måter. Du som medarbeider melder deg på til den aktuelle påmeldingsansvarlige. Du er da ansvarlig for å ha avklart deltakelse med din nærmeste leder. Du som leder melder på en gruppe medarbeidere til den aktuelle påmeldingsansvarlige.

Spørsmål om opplæringstilbudene i "Opplæring for ansatte i Lørenskog kommune" rettes til den aktuelle ansvarlige for opplæringstilbudet. Spørsmål om opplæringstilbud generelt rettes til nærmeste leder.

Håper du er fornøyd med "Opplæring for ansatte i Lørenskog kommune"! Send gjerne tilbakemeldinger til ninhem@lorenskog.kommune.no .

Lykke til med utvikling av egen kompetanse!

Vennlig hilsen

Nina Hemmingby
rådgiver
arbeidsgiverseksjonen


Lenke til introduksjonsprogram for nye ledere:

» Introduksjonsprogram for nye ledere


› Gå til kursoversikten